Thép Hòn Gai


Niềm tin của những công trình


CHI NHÁNH HÒN GAI: (0203)655.9987/0989.480.699
CHI NHÁNH BÃI CHÁY: 0936.555.786/0981.396.289
CHI NHÁNH HÀ KHÁNH : 0934.280.768/0983.486.797
CHI NHÁNH CẨM PHẢ : 0913.258.393/0983.486.797
Hotline: 0983.486.797 / Email: thephongai.com@gmail.com
MST: 5701.695.366

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG làm việc tại Chi nhánh Bãi Cháy
(10/07/2019) Công ty Cổ phẩn Thép Hòn Gai tuyển dụng kế toán bán hàng làm việc tại Chi nhánh Bãi Cháy, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG (tháng 03/2019)
Công ty Cổ phẩn Thép Hòn Gai có nhu cầu tuyển dụng:
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG làm việc tại Chi nhánh Cái Dăm (tháng 03/2019)
Công ty Cổ phẩn Thép Hòn Gai tuyển dụng kế toán bán hàng làm việc tại Chi nhánh Cái Dăm, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LÁI XE TẢI GIAO HÀNG làm việc tại chi nhánh Cái Dăm (tháng 03/2019)
Công ty Cổ phẩn Thép Hòn Gai thông báo tuyển dụng lái xe giao hàng làm việc tại chi nhánh Cái Dăm, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KHO làm việc tại chi nhánh Cái Dăm (tháng 03/2019)
Công ty Cổ phẩn Thép Hòn Gai thông báo tuyển dụng nhân viên kho làm việc tại chi nhánh Cái Dăm, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (tháng 12/2017)
Nhận hồ sơ đến hết ngày 30/12/2017
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LÁI XE TẢI GIAO HÀNG- BẰNG C (Tháng 12/2017)
Công ty Cổ phẩn Thép Hòn Gai tuyển 02 Lái xe tải – Bằng C, kiêm giao hàng (tôn,sắt,thép…)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH (tháng 10/2016)
Công ty Cổ phẩn Thép Hòn Gai thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH, NHÂN VIÊN KHO (tháng 6/2016)
Công ty Cổ phần Thép Hòn Gai thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh, nhân viên kho
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN (Tháng 7/2015)
Công ty Cổ phẩn Thép Hòn Gai tuyển 01 Kế toán phụ trách bán hàng, tổng hợp thống kê, theo dõi công nợ, đặt hàng.. Lương từ 4 – 5 triệu, có hỗ trợ ăn trưa, đóng bảo hiểm xã hội.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN
Công ty Cổ phẩn Thép Hòn Gai tuyển 01 Kế toán phụ trách bán hàng, tổng hợp thống kê, theo dõi công nợ, đặt hàng.. Lương từ 4 – 5 triệu, được đóng bảo hiểm xã hội.
 
 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒN GAI
CHI NHÁNH HÒN GAI
(0203)6559987/0989.480.699/0983.381.766
Hotline: 0983.486.797
CHI NHÁNH BÃI CHÁY
0981.396.289/0983.486.797
Hotline: 0983.381.766
MST: 5701.695.366
Email: thephongai.com@gmail.com
TIN TỨC
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG làm việc tại Chi nhánh Bãi Cháy
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG (tháng 03/2019)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG làm việc tại Chi nhánh Cái Dăm (tháng 03/2019)
FACEBOOK